Termeni și condiții

ANUNȚ LEGAL IMPORTANT

ATENȚIE: ACEST AVIZ LEGAL SE APLICĂ ÎNTREGULUI CONȚINUT AL ACESTUI SITE WEB SUB NUMELE DE DOMENIUI WWW.MORPHYRICHARDS.COM („SITE-UL”) ȘI ORICĂREI CORESPONDENȚE PRIN E-MAIL ÎNTRE NOI ȘI DUMNEAVOASTRĂ. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ÎNAINTE DE A FOLOSI ACEST SITE WEB. FOLOSIREA ACESTUI SITE WEB INDICĂ FAPTUL CĂ ACCEPTAȚI ACEST TERMEN. DACĂ NU ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI, NU FOLOSIȚI SITE-UL WEB. ACEASTĂ NOTIFICARE ESTE EMISĂ DE CĂTRE MORPHY RICHARDS LIMITED MEXBOROUGH SUCURSALA BUCUREȘTI CA SUBSIDIARĂ A MORPHY RICHARDS UK PROPRIETAR DE SITE ("MORPHY RICHARDS", „NOI”, „NOI” și „AL NOSTRU”).

1.Introducere

1.1. Veți putea accesa acest site gratuit fără a vă înregistra datele la noi.

1.2.Prin accesarea oricărei părți a acestui site web, se va considera că ați acceptat integral această avertizare legală. Dacă nu acceptați complet această avertizare legală, trebuie să părăsiți imediat acest site web.

1.3. Putem revizui acest aviz legal în orice moment prin actualizarea acestei postări. Ar trebui să verificați din când în când acest site web pentru a revizui notificarea legală actuală de atunci, deoarece acestea este obligatorie pentru dumneavoastră. Anumite prevederi ale acestui anunț legal pot fi înlocuite prin notificări sau termeni legali desemnați în mod expres aflați pe anumite pagini ale acest site web.

1.4. Toate comenzile și achizițiile efectuate pe site vor fi, de asemenea, guvernate de către Termenii și condițiile de vânzare afișate la efectuarea achiziției.

1.5. Trebuie să aveți peste 16 (șaisprezece) ani pentru a efectua o comandă sau o achiziție prin intermediul site-ului web.

ACEȘTI TERMENII ȘI CONDIȚII NU VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE STATUTORII.

2.Licență

2.1. Vi se permite să imprimați și să descărcați extrase de pe acest site web pentru propria dvs. utilizare, în baza următoarelor:

a. niciun document sau grafică conexă de pe acest site nu este modificat în vreun fel;

b. nicio grafică de pe acest site nu este utilizată separat de textul însoțitor;

c. notificările privind drepturile de autor și mărcile înregistrate ale lui Morphy Richards și această notificare privind permisiunea apar în toate exemplarele.

2.2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor de pe acest site web (inclusiv fotografii și imagini grafice fără limitare) sunt deținute de către Morphy Richards sau de către licențiații săi. În sensul prezentului aviz legal, orice utilizare a extraselor de pe acest site web, altele decât cele prevăzute la punctul 2.1 de mai sus, în orice scop este interzisă. Dacă încălcați oricare dintre termenii din acest aviz legal, permisiunea dvs. de a utiliza acest site web încetează automat și trebuie să distrugeți imediat orice extrase descărcate sau tipărite de pe acest site web.

2.3. Sub rezerva paragrafului 2.1, nicio parte a acestui site web nu poate fi reprodusă sau stocată în niciun alt site web sau inclusă în niciun sistem sau serviciu de recuperare electronică publică sau privată fără permisiunea noastră scrisă.

2.4.Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres în acești termeni sunt rezervate.

3.Accesul la servicii

3.1. În timp ce Morphy Richards se străduiește să se asigure că acest site web este disponibil în mod normal 24 de ore pe zi, nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, acest site nu este disponibil în niciun moment sau pentru orice perioadă.

3.2. Accesul la acest site web poate fi suspendat temporar și fără notificare în caz de defecțiune a sistemului, întreținere sau reparații sau din motive care nu depind de noi.

3.3. Nu vom fi răspunzători pentru niciun telefon sau alte costuri pe care le-ați putea suporta la conectarea la acest site web.

4.Materialul și conduita vizitatorilor

4.1. În afară de informațiile de identificare personală, care sunt acoperite de Politica de confidențialitate, orice material pe care îl transmiteți sau îl postați pe acest site web va fi considerat neconfidențial și că nu se află în custodia dumneavoastră. Nu vom avea obligații cu privire la un astfel de material. Noi și reprezentanții noștri vom fi liberi să copiem, să dezvăluim, să distribuim, să încorporăm și să folosim în alt fel un astfel de material și toate datele, imaginile, sunetele, textul și alte lucruri încorporate în acesta în orice scop comercial sau necomercial.

4.2. Vi se interzice utilizarea site-ului web pentru a răspândi orice material:

a. care este amenințător, defăimător, obscen, indecent, sedițios, ofensator, pornografic, abuziv, susceptibil de a incita la ură rasială, discriminatoriu, amenințător, scandalos, incitator, blasfemator, cu încălcarea încrederii, cu încălcarea vieții private sau care poate provoca enervare sau inconveniențe sau care altfel este disfuncțional;

b. pentru care nu ați obținut toate licențele și / sau aprobările necesare;

c. care constituie sau încurajează un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune penală, care ar implica o răspundere din punct de vedere civil, sau în caz contrar ar fi împotriva legii, ori încalcă drepturile oricărui terț, în România sau în oricare altă țară din lume;

d. care este dăunător din punct de vedere tehnic (incluzând, fără limitare, viruși de computer, bombe logice, troieni, erori, componente dăunătoare, date corupte sau alte programe malware sau date dăunătoare).

4.3 Nu puteți utiliza abuziv site-ul web (inclusiv, fără limitare, prin hacking, obținerea accesului neautorizat la alte sisteme informatice, interferarea cu orice alte persoane care utilizează sau se bucură de site-ul web, interferarea sau perturbarea rețelelor sau site-urilor conectate la site-ul web sau realizarea, transmiterea sau stocarea copiilor electronice ale materialelor protejate prin drepturi de autor fără permisiunea proprietarului).

4.4 Vom colabora pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau ordine judecătorești care ne solicită sau ne îndrumă să dezvăluim identitatea sau să localizăm orice persoană care încalcă paragrafele 4.2 sau 4.3.

4.5 Ne veți despăgubi împotriva tuturor pierderilor, datoriilor, costurilor și cheltuielilor suferite sau suportate în mod rezonabil de noi, toate daunele acordate împotriva noastră în baza oricărei hotărâri pronunțate de o instanță de jurisdicție competentă și toate sumele decontărilor plătite de noi ca urmare a oricărei soluții convenite de noi care rezultă sau în legătură cu orice încălcare de către dvs. a alineatelor 4.1-4.4, inclusiv fără nicio revendicare din partea unei terțe părți

5.Link-uri către și de la alte site-uri web

5.1. Link-urile către site-uri web ale terților de pe acest site web sunt furnizate exclusiv pentru confortul dumneavoastră. Dacă utilizați aceste linkuri, părăsiți acest site web. Nu am revizuit toate aceste site-uri web ale unor terțe părți și nu controlăm și nu suntem responsabili pentru aceste site-uri web sau pentru conținutul sau disponibilitatea acestora. Prin urmare, nu susținem și nu facem nicio declarație despre acestea, sau despre orice material găsit acolo, sau orice rezultat care ar putea fi obținut din utilizarea acestora. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile terțe legate de acest site, faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

5.2. Dacă doriți să vă conectați la acest site web, puteți face acest lucru numai pe baza căruia vă conectați, dar nu replicați, pagina de pornire a acestui site web și sub rezerva următoarelor condiții:

a. nu eliminați, distorsionați sau în alte privințe să modificați dimensiunea sau aspectul siglei Morphy Richards;

b. nu creați un cadru sau orice alt browser sau mediu de delimitare în jurul acestui site web;

c. nu sugerați în niciun mod că Morphy Richards susține alte produse sau servicii decât ale sale;

d. nu interpretați în mod greșit relația dvs. cu Morphy Richards și nici nu prezentați alte informații false despre Morphy Richards;

e. altfel nu utilizați nici o marcă comercială afișată pe acest site web fără permisiunea expresă în scris a Morphy Richards;

f. nu vă conectați de la un site web care nu vă aparține;

g. site-ul dvs. web nu conține conținut dezagreabil, ofensator sau controversat, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane sau în alt mod nu respectă toate legile și reglementările aplicabile.

5.3 Ne rezervăm în mod expres dreptul de a revoca dreptul acordat la punctul 5.2 pentru încălcarea acestor termeni și de a întreprinde orice acțiune pe care o considerăm potrivită.

5.4 Ne veți despăgubi pe deplin pentru orice pierdere sau pagubă suferită de către Morphy Richards sau de oricare dintre companiile grupului său pentru încălcarea paragrafului 5.2..

6.Declinarea responsabilității

6.1. În timp ce ne străduim să ne asigurăm că informațiile de pe acest site web sunt corecte, nu garantăm acuratețea și caracterul complet al materialului de pe acest site web. Putem aduce modificări materialului de pe acest site web sau produselor și prețurilor descrise în acesta, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

6.2. Materialul de pe acest site web este furnizat „așa cum este” fără condiții, garanții sau alți termeni de orice fel. În consecință, în măsura maximă permisă de lege, vă oferim acest site web pe baza faptului că excludem toate reprezentările, garanțiile, condițiile și alți termeni (inclusiv, fără limitare, condițiile implicate de lege de calitate satisfăcătoare, potrivire pentru scop utilizarea unei îngrijiri și abilități rezonabile) care, cu excepția acestui aviz legal, ar putea avea efect în legătură cu acest site web.

7.Responsabilitate

În cea mai mare măsură permisă de către lege, sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de o terță parte pentru orice pierdere sau daună indirectă, specială, punitivă sau consecutivă sau orice pierdere de venit, profit, bunăvoință, date, contracte, utilizarea bani, sau pierderi sau daune care rezultă din sau sunt legate în vreun fel de întreruperea afacerii, fie în mod delictual (inclusiv fără a se limita la neglijență), contract sau altfel în legătură cu acest site web în vreun fel sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de utilizare sau rezultatele utilizării acestui site web, a oricăror site-uri web legate de acest site web sau a materialului de pe aceste site-uri web.

8.Legea aplicabilă și jurisdicția

Această notificare legală va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legislația EU. Litigiile apărute în legătură cu acest aviz legal vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor Uniunii Europene.

Site-ul www.morphyrichards.com este deținut și exploatat de către Morphy Richards Limited Mexborough, sucursala București ca subsidiară a Morphy Richards UK, cu sediul în București, Str. Bulevardul Tudor Vladimirescu Nr. 22, Green Gate, etaj 5, birou 514 Cowork09, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al municipiului București sub numărul Nr. J40/15346/2020, CUI 43322832.